داستان اختراع چرخ قسمت سوم

بهمن ۳۰, ۱۳۹۷

داستان اختراع چرخ قسمت سوم

اما گروهی از دانشمندان هم بر این باورند که داستان بریدن یک مقطع از تنه درخت و ساخت چرخ از آن، واقعیت ندارد. چرا که چرخ‌های […]