تاریخچه ظهور چرخ و خودرو قسمت دوم

بهمن ۳۰, ۱۳۹۷

تاریخچه ظهور چرخ و خودرو قسمت دوم

براساس مدارک موجود، ناصرالدین شاه قاجار در سفرهایش به خارج از کشور با اتوموبیل آشنا شده بود ولی هیچگاه تمایلی به ورود آن به ایران از […]